KATJA FRANGE

Ryhmät & luennot

LUENNOT, RYHMÄVALMENNUKSET, WORKSHOPIT

Luennot ja workshopit räätälöidysti henkisen kasvun teemoista, niin yksityisille kuin yritysryhmille.

Aiheteemoja mm.

  • intuitio (intuitio arjessa, intuitio ja keho, intuitio ja tietoisuus)
  • muutosten voima
  • naisen viisaus ja voima
  • mielen ja ajatusten voima
  • läsnäolo arjessa
  • erilaisuus ja yhdessä toimiminen

 

RYHMÄT JA PIIRITYÖSKENTELY

Yhteen kokoontuminen ja tarinoiden jakaminen on lahja ihmiseltä ihmiselle.

Piirityöskentely on yhteinen aika olemassa oleville ryhmille, tiimeille, ystäväporukoille tai yhteen kutsutuille.

Piirissä kohtaaminen on luontainen, syvään rakennettu tapa olla yhdessä, keskustella ja pohtia elämää, naurua unohtamatta. Piiri on upea mahdollisuus oppia ja oivaltaa. Jokainen henkilö on tärkeä peili ja opettaja muille piirissä oleville, eikä ole sattumaa miksi juuri tietyt ihmiset kokoontuvat yhteen. On vapauttavaa, voimistavaa ja eheyttävää olla yhdessä sekä tulla nähdyksi ja kuulluksi turvallisesti muiden ihmisten keskellä.

Yhdessä työskentelyssä yhdistyy kauniilla tavalla antaminen ja vastaanottaminen, luottamus ja läsnäolo. Kunnioitus, rauha ja jokaisen läsnäolijan huomioiminen ja kuuntelu on olennainen osa piiriä. Jokaiselle avautuu luontaisesti aika jakaa omaa tarinaansa, itseään kuunnellen. Piirissä on ainutlaatuista yhteyttä ja taikaa, koska suurin osa kommunikoinnista tapahtuu sanojen tuolla puolen.

Toimin piirin vetäjänä. Piirin aiheena voi olla jokin puhutteleva henkisen kasvun teema, jonka esittelen ja jota pohdimme yhdessä jokaisen omaan elämään peilaten. Piirityöskentelyn tarkoituksena voi myös olla yksinkertaisesti kokoontua yhteen jakamaan tarinoita. Keskityn jokaiseen vuorollaan niin opettajana, valmentajana, näkijänä kuin kanssakulkijana. Ryhmät ovat pieniä, noin 10 henkilön ryhmiä. Piirityöskentely voi olla parin tunnin yhteinen kokoontuminen tai syvemmälle suuntaava, kokonaisen päivän kestävä yhteinen sukellus elämän eri tasoihin.

ryhmat